Nếu còn rác ở Yên Tử thì đừng thu phí

Đi từ tây Yên Tử sang, du khách vẫn phải mua vé mới lên được chùa Đồng. Ảnh: P.V
Đi từ tây Yên Tử sang, du khách vẫn phải mua vé mới lên được chùa Đồng. Ảnh: P.V
Đi từ tây Yên Tử sang, du khách vẫn phải mua vé mới lên được chùa Đồng. Ảnh: P.V
Lên top