Nếu có thể mua lại sự bất hợp lý?

Người dân phản đối thu phí tại trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài . Ảnh: VnExpress
Người dân phản đối thu phí tại trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài . Ảnh: VnExpress
Người dân phản đối thu phí tại trạm BOT Bắc Thăng Long - Nội Bài . Ảnh: VnExpress
Lên top