Nếu Bộ trưởng dùng Zalo

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top