Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Nếu Bộ trưởng dùng Zalo

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.