Nếu 7 tỷ người, mỗi người 1 cân heo

Biểu đồ sản lượng heo. Nguồn: Zing.
Biểu đồ sản lượng heo. Nguồn: Zing.