Nên tăng gấp đôi mức phạt hay buộc lao động công ích?

Vi phạm giao thông vẫn diễn ra tràn lan. Ảnh: Eva.
Vi phạm giao thông vẫn diễn ra tràn lan. Ảnh: Eva.
Vi phạm giao thông vẫn diễn ra tràn lan. Ảnh: Eva.