Nên để người đã tiêm vaccine, người khỏi bệnh được... ra đường

Bình Dương là địa phương đầu tiên xem xét phương án: Cho phép ra đường đối với người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và những người đã tiêm 1 mũi được 20 ngày. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương là địa phương đầu tiên xem xét phương án: Cho phép ra đường đối với người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và những người đã tiêm 1 mũi được 20 ngày. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương là địa phương đầu tiên xem xét phương án: Cho phép ra đường đối với người đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine và những người đã tiêm 1 mũi được 20 ngày. Ảnh: Đình Trọng
Lên top