Ném điện thoại vào tiếp viên, đấm nhân viên hàng không: Xử còn quá nhẹ

Lên top