Nắng nóng 60 độ và 106 cây cổ thụ đang dần chết khô

Dọc hai bên đường trục Tây Nam Hà Nội (đoạn qua khu đô thị Thanh Hà) xuất hiện nhiều cây chết khô, bị cắt cụt ngọn sau thời gian được trồng mới. Ảnh Quang Minh
Dọc hai bên đường trục Tây Nam Hà Nội (đoạn qua khu đô thị Thanh Hà) xuất hiện nhiều cây chết khô, bị cắt cụt ngọn sau thời gian được trồng mới. Ảnh Quang Minh
Dọc hai bên đường trục Tây Nam Hà Nội (đoạn qua khu đô thị Thanh Hà) xuất hiện nhiều cây chết khô, bị cắt cụt ngọn sau thời gian được trồng mới. Ảnh Quang Minh
Lên top