Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nạn nhân và cũng là tác nhân