Năm học vượt khó và niềm tin từ thông điệp của Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Văn phòng Chủ tịch nước.
Lên top