Muốn hình ảnh con người xứ Thanh đẹp, hình ảnh lãnh đạo không được xấu

Ông Đỗ Trọng Hưng được biết đến là vị lãnh đạo khá khéo léo trong việc xây dựng và giữ hình ảnh trước công chúng. Ảnh: Thành Đoàn.
Ông Đỗ Trọng Hưng được biết đến là vị lãnh đạo khá khéo léo trong việc xây dựng và giữ hình ảnh trước công chúng. Ảnh: Thành Đoàn.
Ông Đỗ Trọng Hưng được biết đến là vị lãnh đạo khá khéo léo trong việc xây dựng và giữ hình ảnh trước công chúng. Ảnh: Thành Đoàn.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top