Muốn dân không ra khỏi nhà để phòng dịch thì chính quyền "làm mẫu"

Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết để phòng dịch. Ảnh: Tùng Giang
Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết để phòng dịch. Ảnh: Tùng Giang
Hà Nội vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết để phòng dịch. Ảnh: Tùng Giang
Lên top