Muốn dân giàu thì cán bộ cũng phải giàu

"Buôn chổi đót" có phải là một nghề phụ có thể làm giàu, xây biệt phủ? (Ảnh minh hoạ: Bảo Trung/LĐ)
"Buôn chổi đót" có phải là một nghề phụ có thể làm giàu, xây biệt phủ? (Ảnh minh hoạ: Bảo Trung/LĐ)
"Buôn chổi đót" có phải là một nghề phụ có thể làm giàu, xây biệt phủ? (Ảnh minh hoạ: Bảo Trung/LĐ)
Lên top