Muốn ăn Tết vui vẻ: Hãy thực hiện ngay “5K”

Cán bộ y tế xuống đường tuyên truyền người dân đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: D.H.
Cán bộ y tế xuống đường tuyên truyền người dân đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: D.H.
Cán bộ y tế xuống đường tuyên truyền người dân đeo khẩu trang để phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: D.H.
Lên top