Mùi “hoa hồng” từ sách giáo khoa, sách bổ trợ

Nhiều phụ huynh không có lựa chọn, buộc phải mua sách giáo khoa do nhà trường bán. Ảnh Đ.H
Nhiều phụ huynh không có lựa chọn, buộc phải mua sách giáo khoa do nhà trường bán. Ảnh Đ.H
Nhiều phụ huynh không có lựa chọn, buộc phải mua sách giáo khoa do nhà trường bán. Ảnh Đ.H
Lên top