Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Mũi dao trên yết hầu sông Hậu”

Nhà máy giấy Lee & Man sẽ hoạt động vào tháng 8.2016. Ảnh: Thiennhien.net
Nhà máy giấy Lee & Man sẽ hoạt động vào tháng 8.2016. Ảnh: Thiennhien.net