Mức lương tối thiểu hay mức chịu đựng tối đa?

Công nhân trên dây chuyền sản xuất của Tổng Công ty May 10. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân trên dây chuyền sản xuất của Tổng Công ty May 10. Ảnh: HẢI NGUYỄN