Mức lương “quỵ ngã” và câu trả lời là “sẽ” của bộ trưởng

"Tôi thấy ý chí của Bộ trưởng đưa ra không rõ. Sẽ đề xuất, đề xuất lúc nào? Còn lại bao nhiêu người!"- câu tranh luận của ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong phiên chất vấn trước QH
"Tôi thấy ý chí của Bộ trưởng đưa ra không rõ. Sẽ đề xuất, đề xuất lúc nào? Còn lại bao nhiêu người!"- câu tranh luận của ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong phiên chất vấn trước QH
"Tôi thấy ý chí của Bộ trưởng đưa ra không rõ. Sẽ đề xuất, đề xuất lúc nào? Còn lại bao nhiêu người!"- câu tranh luận của ĐBQH Nguyễn Thị Quyết Tâm với Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong phiên chất vấn trước QH
Lên top