Mưa lũ, xác suất 1.000 năm và nguy cơ 1.200 quả bom nước

Hình ảnh xả tràn hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh xả tràn hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: Trần Tuấn.
Hình ảnh xả tràn hồ Kẻ Gỗ. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top