Một thứ phí sinh ra theo lối tư duy ngược!

Xe container lấy hàng ở cảng Tân Cảng - Cát Lái. Ảnh: Minh Quân
Xe container lấy hàng ở cảng Tân Cảng - Cát Lái. Ảnh: Minh Quân
Xe container lấy hàng ở cảng Tân Cảng - Cát Lái. Ảnh: Minh Quân
Lên top