Một số công bằng hơn?

Khu LHTTQG Mỹ Đình được cho thuê mặt bằng kinh doanh tràn lan. Ảnh: Hoài Đan
Khu LHTTQG Mỹ Đình được cho thuê mặt bằng kinh doanh tràn lan. Ảnh: Hoài Đan
Khu LHTTQG Mỹ Đình được cho thuê mặt bằng kinh doanh tràn lan. Ảnh: Hoài Đan
Lên top