Một lời đề nghị... quá thể!

Một trạm thu phí không dừng vừa được triển khai của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Ảnh: ĐT
Một trạm thu phí không dừng vừa được triển khai của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Ảnh: ĐT
Một trạm thu phí không dừng vừa được triển khai của Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC). Ảnh: ĐT
Lên top