Một lời đã nói bốn ngựa khó theo

Rất nhiều địa bàn trong thành phố là “thị trường” của bọn trộm cướp, nhiều băng nhóm ăn cắp phụ tùng ôtô...
Rất nhiều địa bàn trong thành phố là “thị trường” của bọn trộm cướp, nhiều băng nhóm ăn cắp phụ tùng ôtô...
Rất nhiều địa bàn trong thành phố là “thị trường” của bọn trộm cướp, nhiều băng nhóm ăn cắp phụ tùng ôtô...
Lên top