Một đề xuất “vô tình, thiếu lý”

Bộ Tài chính đề xuất tăng “kịch khung” thuế bảo vệ môi trường (BVMT) trong xăng dầu. Ảnh: Đức Thành. Ảnh: Đức Thành
Bộ Tài chính đề xuất tăng “kịch khung” thuế bảo vệ môi trường (BVMT) trong xăng dầu. Ảnh: Đức Thành. Ảnh: Đức Thành