Một đất nước đầy rác thì đừng nói chuyện bốn chấm

Rác lại ngập mặt phố Sài Gòn khi Giao thừa trôi qua. Ảnh: VietQ.
Rác lại ngập mặt phố Sài Gòn khi Giao thừa trôi qua. Ảnh: VietQ.
Rác lại ngập mặt phố Sài Gòn khi Giao thừa trôi qua. Ảnh: VietQ.
Lên top