Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Một đất nước đầy rác thì đừng nói chuyện bốn chấm

Rác lại ngập mặt phố Sài Gòn khi Giao thừa trôi qua. Ảnh: VietQ.
Rác lại ngập mặt phố Sài Gòn khi Giao thừa trôi qua. Ảnh: VietQ.