Một bản án có hậu nhưng vẫn còn một điều phải nói...

"Nếu bắt giam bà ấy, hai đứa trẻ sẽ ra sao?”- câu hỏi mà điều tra viên vụ "bà đầu độc con cháu đặt ra" (Ảnh: Chị Thảo làm phụ hồ sau khi vụ án giết người được khởi tố/VNE)
"Nếu bắt giam bà ấy, hai đứa trẻ sẽ ra sao?”- câu hỏi mà điều tra viên vụ "bà đầu độc con cháu đặt ra" (Ảnh: Chị Thảo làm phụ hồ sau khi vụ án giết người được khởi tố/VNE)
"Nếu bắt giam bà ấy, hai đứa trẻ sẽ ra sao?”- câu hỏi mà điều tra viên vụ "bà đầu độc con cháu đặt ra" (Ảnh: Chị Thảo làm phụ hồ sau khi vụ án giết người được khởi tố/VNE)
Lên top