Mong có nhiều lãnh đạo biết “liệu cơm gắp mắm”

Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Nguồn: Bệnh viện cung cấp.
Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Nguồn: Bệnh viện cung cấp.
Phòng xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương. Nguồn: Bệnh viện cung cấp.
Lên top