Món quà kỷ niệm hãy là một công viên

Những chiếc huy hiệu kỷ niệm rồi sẽ mai một, còn một công viên cây xanh sẽ để lại mãi mãi cho đời.
Những chiếc huy hiệu kỷ niệm rồi sẽ mai một, còn một công viên cây xanh sẽ để lại mãi mãi cho đời.