Món nợ của nợ

Suốt thời gian không có nguồn thu nhập chính, không hiểu những "chủ nợ" sẽ sống bằng gì! Ảnh: Minh Hương
Suốt thời gian không có nguồn thu nhập chính, không hiểu những "chủ nợ" sẽ sống bằng gì! Ảnh: Minh Hương
Suốt thời gian không có nguồn thu nhập chính, không hiểu những "chủ nợ" sẽ sống bằng gì! Ảnh: Minh Hương
Lên top