Mỗi tỉnh một sân bay, tiền đâu? ai bay?

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước khảo sát vị trí lập dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng 500ha. Ảnh: Trần Thể
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước khảo sát vị trí lập dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng 500ha. Ảnh: Trần Thể
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước khảo sát vị trí lập dự án xây dựng sân bay lưỡng dụng 500ha. Ảnh: Trần Thể
Lên top