Mỗi năm tiêu sai 50.000 tỉ đồng thì không nợ nần mới lạ

Những vỉa hè này cũng góp phần phá 50.000 tỉ đồng. Ảnh LĐ
Những vỉa hè này cũng góp phần phá 50.000 tỉ đồng. Ảnh LĐ
Những vỉa hè này cũng góp phần phá 50.000 tỉ đồng. Ảnh LĐ
Lên top