Mời Bộ trưởng Y tế một lần đến bệnh viện tâm thần chứng kiến thảm trạng

Đây không phải là thảm cảnh sau một trận động đất, đây là thực tế tại một bệnh viện thâm thần (Ảnh VNE)
Đây không phải là thảm cảnh sau một trận động đất, đây là thực tế tại một bệnh viện thâm thần (Ảnh VNE)
Đây không phải là thảm cảnh sau một trận động đất, đây là thực tế tại một bệnh viện thâm thần (Ảnh VNE)
Lên top