Mở rộng vùng xanh, cấp "thông hành vaccine", thưa Chủ tịch Chu Ngọc Anh

Quán ăn ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) được mở cửa trở lại để bán mang về Ảnh: LDO
Quán ăn ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) được mở cửa trở lại để bán mang về Ảnh: LDO
Quán ăn ở huyện Gia Lâm (Hà Nội) được mở cửa trở lại để bán mang về Ảnh: LDO
Lên top