Mở "Phố đèn đỏ", đánh thuế tiêu dùng với mại dâm, nên chăng?

Prokoffva Elena, trong vụ xử tổ chức mại dâm  năm ngoái. Bị cáo 29 tuổi này từng đưa 15 cô gái Nga và Ucraina sang Việt Nam bán dâm. Ảnh AT/LDO
Prokoffva Elena, trong vụ xử tổ chức mại dâm năm ngoái. Bị cáo 29 tuổi này từng đưa 15 cô gái Nga và Ucraina sang Việt Nam bán dâm. Ảnh AT/LDO
Prokoffva Elena, trong vụ xử tổ chức mại dâm năm ngoái. Bị cáo 29 tuổi này từng đưa 15 cô gái Nga và Ucraina sang Việt Nam bán dâm. Ảnh AT/LDO
Lên top