Mở cửa cho người nhập cảnh có "hộ chiếu vaccine" là phù hợp

Khách có "hộ chiếu vaccine" chỉ cách ly 7 ngày Ảnh minh họa: NIA
Khách có "hộ chiếu vaccine" chỉ cách ly 7 ngày Ảnh minh họa: NIA
Khách có "hộ chiếu vaccine" chỉ cách ly 7 ngày Ảnh minh họa: NIA
Lên top