Miếng rẫy 4 tỉ và “đinh 10” dưới thảm

Việc giá đền bù giải phóng mặt bằng tăng đột biến khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các trụ điện gió để kịp tiến độ hòa lưới điện vào tháng 10.2021. Ảnh: Lam Chi.
Việc giá đền bù giải phóng mặt bằng tăng đột biến khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các trụ điện gió để kịp tiến độ hòa lưới điện vào tháng 10.2021. Ảnh: Lam Chi.
Việc giá đền bù giải phóng mặt bằng tăng đột biến khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng các trụ điện gió để kịp tiến độ hòa lưới điện vào tháng 10.2021. Ảnh: Lam Chi.
Lên top