Mấy vạn công nhân nguy cơ đói ăn và một "đoạn ruột thừa"

Lao động bị nợ lương nhiều tháng, kinh phí bảo trì chưa phân bổ, ngành đường sắt đang kêu cứu. Ảnh: Lâm Anh
Lao động bị nợ lương nhiều tháng, kinh phí bảo trì chưa phân bổ, ngành đường sắt đang kêu cứu. Ảnh: Lâm Anh
Lao động bị nợ lương nhiều tháng, kinh phí bảo trì chưa phân bổ, ngành đường sắt đang kêu cứu. Ảnh: Lâm Anh
Lên top