Máy bơm khổng lồ và những kẻ phá hoại

Rác thải lấp đầy miệng cống thu nước về siêu máy bơm khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập nhẹ trong cơn mưa trưa nay (17.10). Ảnh: Trường Sơn
Rác thải lấp đầy miệng cống thu nước về siêu máy bơm khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập nhẹ trong cơn mưa trưa nay (17.10). Ảnh: Trường Sơn
Rác thải lấp đầy miệng cống thu nước về siêu máy bơm khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập nhẹ trong cơn mưa trưa nay (17.10). Ảnh: Trường Sơn