Máy bay 200 khách, nhà máy 20.000 công nhân

Lên top