Mắt thần chống dịch

Bộ đội biên phòng tuần tra phòng chống dịch. Ảnh: Lao Động
Bộ đội biên phòng tuần tra phòng chống dịch. Ảnh: Lao Động
Bộ đội biên phòng tuần tra phòng chống dịch. Ảnh: Lao Động
Lên top