Mạnh tay với mạng xã hội, quét sạch livestream “rác”

Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng") bị xử lý tháng 8.2020 vì sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, livestream vu khống cán bộ, công chức, thanh niên TP.Hồ Chí Minh sử dụng ma túy. Ảnh CACC
Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng") bị xử lý tháng 8.2020 vì sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, livestream vu khống cán bộ, công chức, thanh niên TP.Hồ Chí Minh sử dụng ma túy. Ảnh CACC
Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "Hoa Hồng") bị xử lý tháng 8.2020 vì sử dụng tài khoản Facebook cá nhân, livestream vu khống cán bộ, công chức, thanh niên TP.Hồ Chí Minh sử dụng ma túy. Ảnh CACC
Lên top