Mạnh dạn nộp đơn từ chức cho nhẹ tội

Hội nghị T.Ư 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc vào sáng 12.5. Ảnh: TTXVN.
Hội nghị T.Ư 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc vào sáng 12.5. Ảnh: TTXVN.
Hội nghị T.Ư 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc vào sáng 12.5. Ảnh: TTXVN.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top