Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mạnh dạn nộp đơn từ chức cho nhẹ tội

Hội nghị T.Ư 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc vào sáng 12.5. Ảnh: TTXVN.
Hội nghị T.Ư 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII bế mạc vào sáng 12.5. Ảnh: TTXVN.