Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mạng xã hội Việt để ngỏ, nước ngoài chiếm lĩnh

Ảnh minh họa, nguồn: Webico.
Ảnh minh họa, nguồn: Webico.