“Make in Việt Nam”, vaccine COVID-19 và quảng trường 353 tỉ đồng

Vaccine COVID-19 của Nga được phát triển bởi viện Gamaleya. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Nga được phát triển bởi viện Gamaleya. Ảnh: AFP.
Vaccine COVID-19 của Nga được phát triển bởi viện Gamaleya. Ảnh: AFP.
Lên top