Mai kia có metro rồi, nhưng mai là mai nào?

Chắc không còn nhiều người nhớ là Metro đã được nói đến từ 2007, và giờ, nó vẫn đang ở dạng một công trường, suốt mười mấy năm qua.
Chắc không còn nhiều người nhớ là Metro đã được nói đến từ 2007, và giờ, nó vẫn đang ở dạng một công trường, suốt mười mấy năm qua.
Chắc không còn nhiều người nhớ là Metro đã được nói đến từ 2007, và giờ, nó vẫn đang ở dạng một công trường, suốt mười mấy năm qua.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top