Mặc áo dài chạy marathon: Vui, thích là được

Ca sĩ Đức Tuấn mặc áo dài chạy marathon và về đích ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Ca sĩ Đức Tuấn mặc áo dài chạy marathon và về đích ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Ca sĩ Đức Tuấn mặc áo dài chạy marathon và về đích ảnh: Nguyễn Phúc Bảo Minh
Lên top