Má Hai chết rồi: Những vết thương đại dịch

Lâm. 8 tuổi. Vì dịch bệnh, lần thứ 2 mồ côi mẹ. Ảnh: Khánh Linh
Lâm. 8 tuổi. Vì dịch bệnh, lần thứ 2 mồ côi mẹ. Ảnh: Khánh Linh
Lâm. 8 tuổi. Vì dịch bệnh, lần thứ 2 mồ côi mẹ. Ảnh: Khánh Linh
Lên top