Luống cày Quốc lộ 5: Không cần những chém tay, những “N lần” tối hậu thư

Tháng 8.2019, đích thân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thị sát Quốc lộ 5, ra tối hậu thư: Phải sửa chữa như hỏng, "Nếu chậm thực hiện, sẽ dừng thu phí”. Kết quả là lại vừa có thêm một tối hậu thư (Ảnh TTXVN)
Tháng 8.2019, đích thân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thị sát Quốc lộ 5, ra tối hậu thư: Phải sửa chữa như hỏng, "Nếu chậm thực hiện, sẽ dừng thu phí”. Kết quả là lại vừa có thêm một tối hậu thư (Ảnh TTXVN)
Tháng 8.2019, đích thân Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể thị sát Quốc lộ 5, ra tối hậu thư: Phải sửa chữa như hỏng, "Nếu chậm thực hiện, sẽ dừng thu phí”. Kết quả là lại vừa có thêm một tối hậu thư (Ảnh TTXVN)
Lên top