Lùm xùm vụ phong GS-PGS: Cần rà soát cả “Tiến sĩ tại chức”

Một lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (ảnh minh họa). Ảnh: Đức Kim.
Một lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (ảnh minh họa). Ảnh: Đức Kim.
Một lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS (ảnh minh họa). Ảnh: Đức Kim.