Lúc đó tư lệnh ngành ở đâu?

Đại biểu Tô Thị Bích Châu. Ảnh: Dân trí.
Đại biểu Tô Thị Bích Châu. Ảnh: Dân trí.
Đại biểu Tô Thị Bích Châu. Ảnh: Dân trí.