Chào mừng 89 năm Báo Lao Động

Lúc đó tư lệnh ngành ở đâu?

Đại biểu Tô Thị Bích Châu. Ảnh: Dân trí.
Đại biểu Tô Thị Bích Châu. Ảnh: Dân trí.